KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ WEBER
JOANNA PAWLUĆ-HALECKA S.C.
tel. 58 774 76 08
ul. gen. J. Hallera 15/3, 84-100 Puck

Czynności prawne dokonywane przez notariusza

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 r. poz. 164) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
 
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Każda z czynności notarialnych wymaga indywidualnego ustalenia wymaganych do jej dokonania dokumentów. W związku z tym przed każdą z czynności, prosimy każdorazowo
o kontakt bezpośrednio z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem lub osobiście), aby potwierdzić listę dokumentów wymaganych przy zawarciu czynności notarialnej.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Tomasz Weber Joanna Pawluć-Halecka S.C.
ul. gen. J. Hallera 15/3, 84-100 Puck
58 774 76 08
kancelaria.weber@gmail.com

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 15.00
sobota – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
niedziela – nieczynne

Kancelaria Notarialna mieści się w Pucku
przy ulicy generała Józefa Hallera 15/3, w bezpośrednim sąsiedztwie
parku Dziejów Pucka, naprzeciwko pomnika Obrońców Pucka.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych mieszkańców między innymi powiatów puckiego, w tym z miejscowości takich jak: Krokowa, Władysławowo, Hel, Jastarnia, oraz wejherowskiego: Reda, Rumia, Wejherowo. Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii.